Zarząd

O powodzeniu firmy zawsze decydują ludzie. Podstawowym zadaniem lidera jest dobór odpowiedniej kadry i prawidłowe jej umotywowanie. Firma musi posiadać zespół znający dobrze cele i strategię firmy oraz mający satysfakcję ze swojej działalności.
Właściwe proporcje pomiędzy młodością a doświadczeniem kadry decydują o sukcesach firmy. Dlatego też siłą naszej firmy jest zespół młodych, ambitnych specjalistów kierowanych przez doświadczonych ekspertów.

Pracujemy w myśl motta „Jeżeli chcesz osiągnąć sukces, musisz bardzo tego pragnąć, być bezwzględnie konsekwentnym i w pełni oddany temu, w co jesteś zaangażowany.”

Zarząd

Prezes Zarządu – Jerzy Maria Kaliski

Wiceprezes Zarządu – Patrycja Włodarczyk

Rada Nadzorcza

Jacek Zygmunt

Antoni Moryc

Juliusz Sikora