Górnictwo

Firma Krakbau Spółka Akcyjna wyspecjalizowała się w realizacji typowych robót górniczych. Wykonywaliśmy te roboty dwiema metodami: konwencjonalną (użycie materiałów wybuchowych) oraz przy użyciu kombajnu typu AM 105/045. Górnicy firmy Krakbau S.A. zatrudnieni byli na kopalniach Walsum, Ost-Hamm oraz Prosper-Haniel w Bottrop.
Realizowane przez Krakbau S.A. chodniki i wyrobiska korytarzowe były w obudowie łukowej (przekroje od 21,0 m2 do 41,0 m2), a powierzchnie ścianowe w obudowie prostokątnej (przekroje od 21,0 m2 do 23,0 m2).

Galeria