Proces rekrutacji

Rekrutacje stałe

Do realizacji swoich zadań w Polsce i za granicą Krakbau Spółka Akcyjna poszukuje wysoko wykwalifikowanych pracowników:

 • montażystów i pomocników montażysty rusztowań typu LAYHER,
 • montażystów systemów szalunkowych PERI, DOKA,
 • zbrojarzy – betoniarzy – murarzy,
 • operatorów sprzętu budowlano- drogowego: wiertnic wielolawetowych, ładowarek, koparek, agregatów do betonu natryskowego, kombajnów górniczych,
 • elektromonterów
 • oraz majstrów i kierowników kontraktów ze znajomością języka angielskiego i niemieckiego.

Aktualnie do naszego krakowskiego zespołu poszukujemy kandydatów na stanowiska:

Proces rekrutacji

Etap I: Przesłanie aplikacji

Prosimy o przesyłanie pisemnych zgłoszeń:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: praca@krakbau.com.pl
 • za pośrednictwem poniższego formularza kontaktowego
 • listownie na adres Dział Kadr, Krakbau S.A., ul. Hamernia 50, 30-145 Kraków
 • lub osobiście – zapraszamy do naszego biura przy ul. Hamernia 50 między godziną 08:00 a 15:00.

Jesteśmy dynamiczną firmą, skoncentrowaną na efektywnym działaniu. Wymaga to od nas szybkości w podejmowaniu decyzji związanych z obsadzaniem wolnych stanowisk pracy, w związku z czym prosimy wszystkich kandydatów zainteresowanych rozpoczęciem współpracy z Krakbau S.A. o kontaktowanie się z nami nie wcześniej niż 2 miesiące przed możliwością podjęcia współpracy. Kandydaci proszeni są o zawarcie w treści CV dokładnego przebiegu dotychczasowego zatrudnienia wraz z informacją dotyczącą posiadanych kwalifikacji i uprawnień zawodowych.

Etap II: Analiza otrzymanych aplikacji, kontakt z Kandydatem

Każda przesłana do Krakbau aplikacja trafia do działu Kadr oraz do Dyrektora Oddziału, w którym kandydat, uwzględniając jego doświadczenie i umiejętności, może zostać zatrudniony. Każda otrzymana aplikacja jest wnikliwie analizowania pod kątem aktualnego zapotrzebowania firmy. Rzetelnie i dokładnie analizujemy otrzymane dokumenty, jednocześnie dbając o ochronę danych osobowych naszych kandydatów.

Procedura rekrutacyjno-selekcyjna trwa do 30 dni jednak w wyjątkowych sytuacjach może zostać przedłużona. W tym czasie wybrani kandydaci mogą spodziewać się z naszej strony:

 • zaproszenia do wzięcia udziału w rozmowie telefonicznej trwającej około 30 minut,
 • zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną,
 • otrzymania informacji drogą mailową o zakończeniu procesu rekrutacyjnego na Etapie II.

Etap III: Rozmowa rekrutacyjna

Jeśli z sukcesem przejdziesz dwa pierwsze etapy procesu rekrutacji otrzymasz telefoniczne zaproszenie na spotkanie w siedzibie firmy.

Pierwsza rozmowa rekrutacyjna odbywa się w siedzibie firmy przy ul. Hamernia 50 w Krakowie. W zależności od zaszeregowania stanowiska i wymagań na nim stawianych, podczas pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat rozmawia z Dyrektorem Departamentu, który ogłosił wolny wakat na dane stanowisko. Druga rozmowa rekrutacyjna odbywa się przy udziale Dyrektora Departamentu oraz członka Zarządu.

CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 24 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”